Koučink

Všichni máme své silné a slabé stránky – oblasti, na kterých potřebujeme zapracovat, abychom se mohli ve své kariéře posunout dál. Identifikace našich rozvojových oblastí bývá mnohdy obtížná. V rámci individuálního koučováním můžete získat užitečný náhled na to, kde se právě nacházíte a jakým směrem a jak se můžete vydat.


Naši odborníci dokáží jasně určit, co který zaměstnanec potřebuje rozvíjet a navrhnout každému individuální plán, jak dosáhnout ještě většího úspěchu.   V rámci koučování pracujeme vždy individuálně dle Vašich potřeb (ať chcete zlepšit manažerské dovednosti, připravit se na hledání nové práce, nebo zlepšit komunikaci a vztahy s druhými, nebo cokoliv dalšího …).

 

Najděte si s námi svojí vlastní cestu!

 

ludmila-svatosova (1)

Ludmila

Na koučování mě baví možnost provázet klienty změnou, kterou si přejí. Často se setkávám s lidmi, kteří se snaží dosáhnout nějakého cíle, který může být z oblasti pracovního i osobního života, ale jejich motivace kolísá a postupem času se cíl stává z jejich pohledu nedosažitelným. Proces koučování (což je sled cca 5 – 10 setkání) pracujeme s klientem společně a hledáme takové cesty, které klienta dovedou tam, kde chce být. Je fascinující sledovat a podporovat drobné kroky mých klientů, které je vedou k naplňování jejich velkých cílů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás