Jak se připravit na výběrové řízení

 • Zjistěte si co možná nejvíce informací o firmě i pozici, o kterou se ucházíte (webové stránky, tiskové zprávy, výroční zpráva společnosti, apod.). Podívejte se na konkurenční společnosti a trh v této oblasti.
 • Snažte se připravit si dobré argumenty a příklady Vašich silných stránek. Nebojte se popisovat konkrétní situace.
 • Připravte si jak Vaše zkušenosti zapadají do požadavků pozice (vytiskněte si inzerát, na který se hlásíte!).
 • Zkuste se vžít se do opačné strany (text inzerce Vám napoví)
  • jaké otázky asi padnou?
  • jaké otázky byste kladli vy v roli tazatele (jaké na ně dáte odpovědi?)
  • jaká kritéria by byla pro vás důležitá jako pro zaměstnavatele? (jak projevím, že tato kritéria splňuji?)
  • tato požadovaná kritéria lze odhadnout z popisu pozice a typu společnosti
 • Využijte své kontakty – známé a kolegy, kteří by mohli poskytnout informace o společnosti.
 • Připravit si ve stručnosti odpovědi na nejběžnější předpokládané otázky a představení své kariéry.
 • Určitě si připravte otázky, demonstrujete tím svůj zájem a znalosti.
  • obecné otázky o zaměstnavateli
  • otázky o pozici
 • Předem si formulujte vlastní (požadované podmínky) podmínky (benefity, plat)
  • prozkoumání platových možností pro danou pozici (google, personální konzultant, síť známých)
  • formulování vlastních ideálních a minimálních platových představ
  • není-li sdělená představa o platu přiměřená představám zaměstnavatele (o maximální, ale i minimální hranici), často to znamená vyřazení z výběrového řízení!
 • Využijte možnosti nácviku přijímacího pohovoru na nečisto (s kolegou, známým; role playing).