Jak se připravit na výběrové řízení

Na každém setkání s možným budoucím zaměstnavatelem je důležité dobře zapůsobit.

 • Zjistěte si co možná nejvíce informací o firmě i pozici, o kterou se ucházíte z webu či výroční zprávy společnosti, zpráv na internetu, apod.). Podívejte se také na konkurenci a situaci na trhu v daném segmentu.
 • Využijte své kontakty – známé a kolegy, kteří by mohli poskytnout informace o společnosti.
 • Určitě si připravte vlastní otázky, ukazujete tím svůj zájem a znalosti, například o pozici a náplni práce, oddělení, plánech společnosti, …
 • Vytiskněte si inzerát, na který se hlásíte a projděte si, jak vaše zkušenosti zapadají do požadavků pozice.
 • Připravte si dobré argumenty a příklady vašich silných stránek. Nebojte se popisovat konkrétní situace.
 • Vyzkoušejte si ve stručnosti odpovědět na nejběžnější předpokládané otázky a představení své kariéry.

 

 • Zkuste se vžít se do opačné strany (text inzerce hodně napoví):
  • jaké otázky byste kladli vy v roli tazatele (a jaké na ně dáte odpovědi)?
  • jaká kritéria by byla pro vás důležitá jako pro zaměstnavatele (a jak projevíte, že tato kritéria splňujete)?
 • Předem si formulujte vlastní požadavky a podmínky (plat, benefity):
  • prozkoumejte platový rámec obvyklý pro danou pozici (přes google, personální konzultant, síť známých) (link či jobs, obecný odkaz?)
  • formulujte si vlastní ideální a také minimální platovou představu
  • není-li vámi sdělená představa o platu přiměřená představám zaměstnavatele (o maximální, ale i minimální hranici), často to znamená vyřazení z výběrového řízení!

 

 • Využijte možnosti nácviku přijímacího pohovoru na nečisto (s kolegou, známým; role playing).