Audity kompetencí

Smyslem auditu kompetencí je posoudit, zda je hodnocený připravený na další kariérní krok, případně popsat oblasti, na jejichž rozvoji je třeba ještě pracovat. Hodnocenému poskytneme v rámci zpětné vazby doporučení, na jaké rozvojové oblasti se zaměřit a na jakých silných stránkách dále stavět. Výstupem je strukturovaná zpráva pro klienta a osobní zpětná vazba hodnocenému.

Skvělý nástroj pro rozhodování v situacích

Je pracovník připravený na kariérní růst, může převzít manažerskou roli?
Který se 2 kandidátů je vhodnější na ředitelskou pozici?
Jsou naše dojmy z pohovorů správné, opravdu má kandidát potřebné kompetence?

Realizace

V rámci auditu manažerských kompetencí se zaměříme na praktické ověření klíčových kompetencí. Využijeme nástroje jako je psychodiagnostika, případové studie, argumentační cvičení, hraní rolí, prezentace apod. Audity manažerských dovedností připravujeme vždy na míru potřeb firmy a konkrétní situace a pozice

Výstup

Výstupem je jasné doporučení pro vaše rozhodnutí včetně zhodnocení relevantních silných stránek a rozvojových potřeb. Hodnocenému poskytneme zpětnou vazbu, klientovi písemný report.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás